HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LỰC DÒNG SÚNG CƠ CẤU DẦU (TỰ NGẮT) CỦA NHÃN HIỆU URYU

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LỰC DÒNG SÚNG CƠ CẤU DẦU (TỰ NGẮT) CỦA NHÃN HIỆU URYU

I/ DÒNG SÚNG VẶN ỐC (ULxx, ULxxS, UATxx, UATxxS)

BƯỚC 1:

Tháo tất cả các nguồn cấp hơi đang gắn vào dụng cụ.

BƯỚC 2:

Dùng phụ kiện số 2 (khóa lục giác lớn) để tháo ốc lục giác tại vỏ trước của dụng cụ.

BƯỚC 3:

Xoay trục chính (Anvil) cho đến khi thấy được vị trí chỉnh lực.

Chý ý: khi xoay Anvil sẽ thấy 3 vị trí gồm:

  • Vị trí ốc dầu (ốc lục giác lớn nhất): tuyệt đối không được mở ra, tránh gây không khí đi vào buồng dầu => súng sẽ mất lực.
  • Vị trí có chốt nhỏ màu đen nhô lên: không được phép mở ra
  • Vị trí có lỗ nhỏ (sử dụng lục giác – phụ kiện số 3 như đánh dấu ở trên): ĐÂY CHÍNH LÀ VỊ TRÍ ĐỂ CHỈNH LỰC

BƯỚC 4:

Dùng phụ kiện số 3 (khóa lục giác nhỏ) để chỉnh lực.

  • Để tăng lực: xoay khóa lục giác cùng chiều kim đồng hồ
  • Để giảm lực: xoay khóa lục giác ngược chiều kim đồng hồ.

BƯỚC 5:

  • Dùng máy kiểm tra lực có dãy lực phù hợp để kiểm tra lại dụng cụ đã được chỉnh theo đúng lực yêu cầu.
  • Hoặc sử dụng cần siết lực có dãy lực phù hợp để kiểm tra.

II/ DÒNG SÚNG VẶN VÍT:

A. DÒNG ULxxD, ULxxSD, UATxxD, UATxxSD

Riêng dòng súng vặn vít, phụ kiện đi kèm máy như sau:

Đối với dòng súng này, vị trí chỉnh lực  nằm ở đầu súng vặn vít:

  • Gắn đầu định vị (phụ kiện số 4) vào đầu súng
  • Tiếp theo đưa thẳng khóa lục giác (phụ kiện số 3) vào cho đến khi khóa dừng hẳn.

B. DÒNG U-xxxSD

Xác định vị trí chỉnh lực: mở súng ra theo hướng mũi tên.

Tiến hành cài đặt lực theo các bước 4, và 5 ở trên.

III/ DÒNG SÚNG GÓC 90 ĐỘ (ULTxxC, ULTxxCL)

Xác định vị trí chỉnh lực theo thứ tự như sau:

Tiến hành cài đặt lực theo các bước 4, và 5 ở trên.