Monthly Archives - Tháng Bảy 2018

Chuyên gia kỹ thuật URYU sang thăm và kết hợp tập huấn kỹ thuật tại văn phòng Tân Hiệp Phương

Ngày 18/6/2018, chuyên gia kỹ thuật từ công ty URYU Nhật Bản đã có chuyến đến thăm văn phòng làm việc Tân Hiệp Phương định kỳ hàng năm và kết hợp tập huấn về các kỹ thuật sửa chữa thiết bị dùng hơi URYU tại công ty Tân Hiệp Phương. Tham gia buổi đào tạo gồm có: chuyên gia kỹ thuật và đại diện phòng kinh doanh quốc tế URYU, cùng lãnh đạo và các nhân viên kỹ thuật công [...]