Hướng dẫn sử dụng/sơ đồ tổng quan về dụng cụ hơi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÚNG VẶN ỐC/VÍT DÙNG HƠI CƠ CẤU BÚA VÀ BÁNH RĂNG

1 .LẮP RÁP SÚNG VỚI THIẾT BỊ ĐI KÈM Nối súng với nguồn khí bằng dây và đầu nối theo mô tả sau : Lưu ý: Nguồn khí phải sạch. Dụng cụ sẽ hoạt động hiệu quả và bền thông qua bộ lọc khí nén. Áp hơi cung cấp cho súng ở áp suất 60psi ( khoảng 5~6 kgf/cm2 ) sau khi bóp cò (khi súng hoạt động) Tùy từng loại súng sử dụng đường kính dây hơi khác nhau được thể hiện rõ trong [...]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÚNG VẶN ỐC/VÍT DÙNG HƠI CƠ CẤU DẦU

1 .LẮP RÁP SÚNG VỚI THIẾT BỊ ĐI KÈM Nối súng với nguồn khí bằng dây và đầu nối theo mô tả sau: Lưu ý: Nguồn khí phải sạch. Dụng cụ sẽ hoạt động hiệu quả và bền thông qua bộ lọc khí nén. Áp hơi cung cấp cho súng ở áp suất 60psi ( khoảng 5~6 kgf/cm2 ) sau khi bóp cò (khi súng hoạt động) Tùy từng loại súng sử dụng đường kính dây hơi khác nhau được thể hiện rõ trong catalogue [...]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÚNG PHUN SƠN

1 .LẮP RÁP SÚNG VỚI THIẾT BỊ ĐI KÈM Nối súng với nguồn khí bằng dây và đầu nối theo mô tả sau: Trước khi sơn phải siết thật chặt cốc chứa sơn và dây hơi vào súng . Nhớ đóng đường hơi và vật liệu phun trước khi sử dụng súng. Điều chỉnh áp hơi vào sao cho phù hợp với từng yêu cầu của người sử dụng. Áp hơi tối ưu là 5 kgf/cm2 -1kgf.cm2 khi sử dụng súng lắp [...]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI TRỘN SƠN TỰ ĐỘNG

1 .LẮP RÁP MÁY VỚI THIẾT BỊ ĐI KÈM Nối máy với nguồn khí bằng dây và đầu nối theo mô tả sau Lưu ý: Nguồn khí phải sạch Dụng cụ sẽ hoạt động hiệu quả và bền thông qua bộ lọc khí nén Áp hơi cung cấp cho nồi trộn lớn nhất 3 kgf/cm2 , xem trong catalogue để biết thêm Tùy từng loại nồi trộn sử dụng đường kính dây hơi khác nhau được thể hiện rõ trong cataloge của nhà sản xuất. Chiều [...]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ CHÀ NHÁM DÙNG HƠI

1 .LẮP RÁP MÁY VỚI THIẾT BỊ ĐI KÈM Nối máy với nguồn khí  bằng dây hơi và đầu nối theo mô tả sau: Lưu ý: Nguồn khí phải sạch. Dụng cụ sẽ hoạt động hiệu quả và bền thông qua bộ lọc khí nén. Áp hơi cung cấp cho máy ở áp suất 60psi ( khoảng 5~6 kg.cm2 ) sau khi bóp cò. Tùy từng loại máy sẽ sử dụng kích thước dây hơi khác nhau được qui định trong catalog. Dây hơi có kích [...]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BƠM MÀNG ĐÔI HOẠT ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN

1.LẮP RÁP MÁY VỚI THIẾT BỊ ĐI KÈM Nối bơm với nguồn khí  bằng dây và đầu nối theo mô tả như phần 2 Lưu ý: – Nguồn khí phải sạch. – Dụng cụ sẽ hoạt động hiệu quả và bền thông qua bộ lọc khí nén. 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BƠM MÀNG ĐÔI Lựa chọn bơm màng phù hợp với mục đích sử dụng (công suất thực tế cao hơn 30% so với công suất thiết kế từ nhà sản xuất). a. Bơm sơn [...]