Monthly Archives - Tháng Tám 2017

DU LỊCH SINGAPORE – MALAYSIA 2017

Để tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong công ty cũng như mở rộng giao lưu học hỏi thêm kinh nghiệm về công việc và cuộc sống. Hè 2017, Công đoàn Công ty TNHH SX và TM Tân Hiệp Phương, dưới sự lãnh đạo của Ban giám đốc đã tổ chức chuyến du lịch nghỉ mát cho nhân viên tại SINGAPORE-MALAYSIA. Chương trình du lịch nghỉ mát là hoạt động thường niên nhằm tạo [...]